עדשות מגע רכות

עדשת מגע טורית יומית רכה.

עדשת מגע חודשית טורית מסיליקון הידרג'ל.

עדשת מגע טורית חודשית רכה.

עדשת מגע חודשית טורית חודשית.

עדשת מגע תלת חודשית מסיליקון היידרוג'ל.

עדשת מגע שנתית קבועה רכה.

עדשת מגע תלת חודשית רכה.

עדשת מגע תלת חודשית טורית לקרטוקנוס.

עדשה שנתית קבועה לקרטוקונוס.

עדשת מגע תלת חודשית טורית מולטיפוקלית מסיליקון הידורג'ל.

עדשת מגע שנתית קבועה מולטיפוקלית.

עדשות מגע קשות

עדשת מגע שנתיות קבועות קשות.

Concept by dalia horn בניית אתרים