DISPO AIR MULTI

עדשת ה-DISPO AIR MULTI הינה עדשת מגע חודשית רב מוקדית לשימוש יומי.
המבנה האופטי של העדשה ייחודי  Unique ADDהמאפשר ראיה חדה ולכל מרחק.
התוספת לקריאה נמצאת במרכז העדשה ובכך שדה הראיה לרחוק לא מופרע.
העדשה מיוצרת מחומר Silicone Hydrogel חדשני בתכולת נוזל של 58% המבטיח עבירות חמצן גבוהה לעין, הרטבה טובה ונוחות  לשעות הרכבה רבות.
השימוש בחומר גלם זה ומגוון הפרמטרים הרחב מבטיח עדשה המתאימה לחוג לקוחות רחב במיוחד.
עדשה זו מקנה:
•חדות ראיה מקסימלית לכל מרחק
•נוחות רבה
•שמירה על בריאות העין
 

Concept by dalia horn בניית אתרים